Výběrové řízení

04.11.2011 22:04

                                             Vyhlášení výběrového řízení

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tělovýchovná jednota MOKROVRATY

 

 

 

 

 

 

 

vyhlašuje výběrové řízení  na pronájem a provozování pohostinství

v prostorách kabin na fotbalovém hřišti za podmínek schválených

na schůzi výboru TJ dne 28.9.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět nájmu:     nebytové prostory pohostinství " NA HŘIŠTI"

 

sestávající z výčepu s příslušenstvím,kuchyně,skladu,sklepa,sociálního

 

zařízení,chodby,kotelny a garáže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky výběrového řízení:

 

 

 

 

celoroční provoz

 

 

 

 

provozní doba - zavírací den max.2x týdně

 

 

měsíční nájemné 1500,- Kč splatné ve čtvrtletních splátkách předem

 

praní dresů dle požadavku fotbalového oddílu

 

 

pravidelné zavlažování hřiště v letních měsících

 

 

cena energií,vodného,stočného není zahrnuta v základním nájmu

 

výběrové řízení bude provedeno obálkovou metodou, nejlepší

 

nabídka při splnění stanovených podmínek

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na uchazeče:

 

 

 

 

vlastník živnostenského listu na předmět podnikání

 

zdravotní průkaz

 

 

 

 

dosažení věku 18 let

 

 

 

 

bezúhonnost

 

 

 

 

 

zahájení provozu 1.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení výběrového řízení:

 

1.10.2011

 

Lhůta pro podání přihlášky :

 

31.10.2011

včetně

Výběrové řízení proběhne:

 

5.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 

 

 

 

znění nájemní smlouvy stanovit po výběru nájemce

 

vyloučit z výběrového řízení opožděně doručené přihlášky

 

výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu

 

 

 

 

 

 

 

 

/základní podmínky,které budou zakotveny v nájemní smlouvě-splatnost nájemného a energií,

 

běžná údržba předmětu nájmu,provádění stavebních úprav,obecně závazné předpisy,délka

 

pronájmu a podmínky pro ukončení smlouvy/

 

 

 

 

 

 

 

 

Podání a obsah přihlášky:

 

 

 

 

v případě zájmu o účast ve výběrovém řízení tzv.obálkovou metodou zasílejte přihlášky 

 

poštou na adresu: TJ Mokrovraty,Mokrovraty 127,PSČ 263 02

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobně lze předat v zalepené obálce označené "Výběrové řízení - neotvírat"

 

těmto funkcionářům TJ:

B.Petržílek, Mokrovraty 127

 

 

 

 

R.Protiva, Pouště 62

 

 

 

 

 

P.Diviš, Mokrovraty 37

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka musí obsahovat:

Jméno a příjmení,titul

 

 

 

 

 

datum a místo narození

 

 

 

 

 

místo trvalého pobytu

 

 

 

 

 

nabídku včetně minimální výše pronájmu

 

 

 

 

datum a podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zájmu lze dohodnout prohlídku všech prostor na tel. č. 602 184 990 begin_of_the_skype_highlighting              602 184 990      end_of_the_skype_highlighting

 

 

 

 

 

 

 

Výbor TJ MOKROVRATY